Thẻ: youtube

  • Youtube Marketing là gì?

    Youtube Marketing là gì? 1

    YouTube là gì? YouTube là một trang web chia sẻ video, là nơi người dùng có thể tải lên hoặc tải về máy tính hay điện thoại và chia sẻ các video clip. Bất cứ ai cũng có thể vào xem các đoạn video có sẵn khi truy cập trang YouTube. Các đoạn video trên […]