Tools of Digital Marketing

Tools of Digital Marketing 1

Trong quá trình làm Digital Marketing, chắc chắn đâu thể thiếu được các công cụ hỗ trợ. Mình tổng hợp được 1 số danh sách công cụ hữu ích và chia sẻ cho mọi người:

digital-marketing-tool-box

 • 14 công cụ giúp tăng hiệu quả Digital Marketing: https://trungduc.net/14-cong-cu-giup-tang-hieu-qua-digital-marketing/
 • 15 công cụ SEO miễn phí hữu ích: https://trungduc.net/15-cong-cu-seo-mien-phi-kha-hay-ho-ma-toi-thuong-su-dung/
 • Google Consumer Barometer: Hiểu về người tiêu dùng: https://trungduc.net/google-consumer-barometer-hieu-ve-nguoi-dung/
 • Facebook Symbols: http://www.piliapp.com/facebook-symbols/
 • Heatmaps, Visitors Recording: https://www.hotjar.com/
 • Tracking Link (event): http://clickmeter.com
 • Tổng hợp 12 công cụ Marketing Online mạnh mẽ: https://trungduc.net/tong-hop-12-cong-cu-marketing-online-manh/
 • Hướng dẫn sử dụng công cụ tự động hóa iMacros: https://trungduc.net/tutorial-imacros/
 • Auto Post A -> B: http://zapier.com
 • Auto/Quick post Tumblr: http://qplus.io/
 • 24h lý tưởng của một Freelancer: https://trungduc.net/24h-cua-mot-freelancer/
 • Social Media Marketing Monitoring: http://www.socialbakers.com/
 • Top on Social: http://www.toponsocial.com/
 • Ebook Digital Marketing: http://www.digitalmarketer.com/lp/toolbox-access/
 • Check Screen Website: http://quirktools.com/screenfly/
 • Keyword Tools: http://keywordtool.io/
 • Free SERP checker: https://www.serplab.co.uk/

Nội dung này sẽ tiếp tục được cập nhật mọi người nhé 😛