Tools of Digital Marketing

Digital Marketing

Written by:

Trong quá trình làm Digital Marketing, chắc chắn đâu thể thiếu được các công cụ hỗ trợ. Mình tổng hợp được 1 số danh sách công cụ hữu ích và chia sẻ cho mọi người:

digital-marketing-tool-box

 • 14 công cụ giúp tăng hiệu quả Digital Marketing: https://trungduc.net/14-cong-cu-giup-tang-hieu-qua-digital-marketing/
 • 15 công cụ SEO miễn phí hữu ích: https://trungduc.net/15-cong-cu-seo-mien-phi-kha-hay-ho-ma-toi-thuong-su-dung/
 • Google Consumer Barometer: Hiểu về người tiêu dùng: https://trungduc.net/google-consumer-barometer-hieu-ve-nguoi-dung/
 • Facebook Symbols: http://www.piliapp.com/facebook-symbols/
 • Heatmaps, Visitors Recording: https://www.hotjar.com/
 • Tracking Link (event): http://clickmeter.com
 • Tổng hợp 12 công cụ Marketing Online mạnh mẽ: https://trungduc.net/tong-hop-12-cong-cu-marketing-online-manh/
 • Hướng dẫn sử dụng công cụ tự động hóa iMacros: https://trungduc.net/tutorial-imacros/
 • Auto Post A -> B: http://zapier.com
 • Auto/Quick post Tumblr: http://qplus.io/
 • 24h lý tưởng của một Freelancer: https://trungduc.net/24h-cua-mot-freelancer/
 • Social Media Marketing Monitoring: http://www.socialbakers.com/
 • Top on Social: http://www.toponsocial.com/
 • Ebook Digital Marketing: http://www.digitalmarketer.com/lp/toolbox-access/
 • Check Screen Website: http://quirktools.com/screenfly/
 • Keyword Tools: http://keywordtool.io/
 • Free SERP checker: https://www.serplab.co.uk/

Nội dung này sẽ tiếp tục được cập nhật mọi người nhé 😛

Comments are closed.

Đăng Ký Nhận Tin Và Quà Tặng!

Đăng Ký Nhận Tin Và Quà Tặng!

Hãy đăng ký email của bạn để nhận tin tức và quà tặng từ blog TRUNGDUC.NET!

Bạn hãy kiểm tra email để hoàn thiện đăng ký!